• Jeden ze tří dospělých má méně než 10 hodin volného času týdně
 • 40 % rodičů nebere děti nikdy do parku a 30 % lidí nikdy necvičilo
 • Lidé si málo hrají je první součástí konceptu Beko je oficiálním partner hry


Globální výzkum více než 10 000 lidí ve 22 zemích ukazuje nedostatek volného času a změnu postojů k hraní si.

Každodenní život je v dnešní době čím dál hektičtější, množství volného času se zmenšuje a důležitý čas je v ohrožení. Téměř jeden ze tří (30 %) dospělých má méně než 10 hodin volného času týdně a 36 % má méně než dvě hodiny denně, protože požadavky moderního života začnou zasahovat do volného času.

Beko, jako přední značka domácích spotřebičů a oficiální partner FC Barcelona, udělalo průzkum mezi 10 100 lidmi všech věkových kategorií a ve 22 zemích po celém světě s cílem určit trendy ve hře a ve volném čase.

Dětský čas na hru je také ovlivněn rušným životem jejich rodičů. Bylo odhaleno, že v loňském roce 40 % rodičů nevzalo své děti si hrát do parku. V průměrném týdnu, mají děti o tři hodiny méně volného času (21 hodin) než mívali jejich rodiče (24 hodin), což je ekvivalent dvou plných 90 minutových fotbalových zápasů.

Ohromujících 70 % lidí neřadí sport nebo chození do fit centra jako jednu ze svých oblíbených a pravidelných volnočasových aktivit a téměř třetina (30%) lidí přiznala, že nikdy necvičila.

Další klíčové závěry z reportu Lidé si málo hrají jsou:

V České republice:

 • Téměř každý druhý (47 %) rodič v minulém roce nevzal své dítě si hrát do parku (celosvětový průměr 40 %)
 • Děti v České republice jsou nejvíce hravé, s 26,5 hodinami hraní týdně (celosvětový průměr je 21,3 hodiny)
 • Z lidí zaměstnaných na plný úvazek, si téměř polovina (45 %) myslí, že nemá dostatek volného času ve svém životě
 • Věková skupina 39 let má největší pravděpodobnost zrušit večerní plány kvůli pracovním povinnostem (42 %)

Ve světě:

 • Globální průměr volného času na osobu/týden je méně než 21 hodin
 • Právník je nejméně hravá profese, téměř polovina (47 %) právníků má méně než dvě hodiny volného času denně, přičemž jeden ze čtyř (25 %), má méně než jednu hodinu denně
 • Ženy mají o tři hodiny méně času hrát si za týden ve srovnání s muži (19 hodin oproti 22 hodinám)
 • Mladí lidé v prvních letech své kariéry jsou obzvláště zasaženi. 22 letí, mají tendenci zrušit své večerní plány kvůli práci a to s největší pravděpodobností ze všech (42 %)
 • 38 let je věk, kdy lidé nejvíce touží mít více času si hrát, téměř dvě třetiny (63 %) si přejí mít více volného času, nikoliv více peněz
 • Trávit čas s rodinou se stává stále důležitější a 2 ze 3 lidí (64 %) se rozhodli zvolit to jako svou oblíbenou činnosti, následuje relaxace doma (62 %) a potkávání se s přáteli (46 %)
 • Z 22 sledovaných zemí je Dánsko nejvíce hravé s více než 33 hodin volného času na osobu v průměrném týdnu, zatímco Bolívie je nejméně hravá s méně než 12 hodinami týdně

Tomáš Bělohlav, marketing manager z českého zastoupení Beko, řekl: „Lidé si málo hrají, jsou závěry výzkumu, který připomíná, že lidé opravdu vedou rušný život a často se dlouho nesoustředí na to, co je pro ně opravdu důležité. V Beku se snažíme poskytovat lidem smysluplné časově úsporná řešení pro každý den, aby si mohli užívat vlastní život. A třeba zlepšit den i svým dětem výletem do parku místo starosti o prádlo nebo nádobí. Proto nám přijde i v návaznosti na naše sportovní partnerství smysluplné být oficiálním partnerem hry, která zejména lidem v Česku dnes tolik chybí.“

Kampaň Oficiální partner hry je postavena na umění FC Barcelona hrát fotbal svobodně a s potěšením jak na hřišti, tak i mimo něj. Je to styl hry, který ztělesňuje pravého ducha fotbalu. Značka Beko podporuje lidi v jejich rušných životech tím, že jim poskytuje větší volnost a čas na „hraní si“ každý den.


O výzkumu

Výzkum byl proveden pomocí Morter Research, který provedl internetový průzkum mezi 10 100 respondenty napříč 22 zeměmi. Vzorek dospělých byl náhodně vybrán z průzkumu panelů a vah, aby byl reprezentativní v každé zemi. Tolerance celkové míry chyb, která měří variabilitu odběru vzorků na úrovni jednotlivých zemí, byla +/- 0,98% při 95 % intervalu spolehlivosti. Nesrovnalosti v součtech jsou způsobeny zaokrouhlováním. Výzkum byl proveden ve dnech 3. až 10. února 2017.