Oblíbené 0 Porovnání 0

Podmínky 10leté záruky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

 1. Produkt musí být zaregistrován on-line na extwarranty.beko.com do 90 dnů od data zakoupení

 2. Tato záruka platí pouze v zemi, v níž byl produkt zakoupen

 3. Záruka na následující specifické části:

  • Motor pračky ProSmart má záruku 10 let od data zakoupení.

  • Motor chladničky ProSmart má záruku 10 let od data zakoupení.

  • Motor myčky nádobí ProSmart má záruku 10 let od data zakoupení.

  • Záruka se vztahuje na jeden bezplatný náhradní díl. Nevztahuje se na cenu práce a přepravy.

 4. Certifikát o registraci bude považován za neplatný, pokud není úplný či je pozměněný nebo poškozený.

 5. Zaměstnancům servisu musí být při opravě předložen Certifikát o registraci společně s dokladem o nákupu

 6. Tato záruka platí pouze pro původního kupujícího a není přenositelná na žádnou třetí stranu

 7. Naše rozhodnutí týkající se všech otázek souvisejících se stížnostmi na defekty buď ve zpracování nebo materiálech je konečné a závazné a kupující souhlasí, že se bude takovým rozhodnutím řídit. Jakákoli jednotka nebo vadná část, která bude nahrazená, se stane majetkem Beko.

 8. Tato záruka podléhá následujícím omezením a výjimkám;

  • Porucha nebo poškození v důsledku vyšší moci, požáru, občanských nepokojů a/nebo nehod.

  • Závady způsobené použitím špatného elektrického napětí a/nebo následným poškozením z nedbalosti a/nebo špatným použitím.

  • Použití jiné než v návodu k obsluze.

  • Opravy nutné v důsledku neoprávněné opravy nebo nesprávné instalace, která nesplňuje požadavky obsažené v návodu k použití.

  • Produkty použité v komerčních nebo neobytných prostorech.