Oblíbené 0 Porovnání 0

Jak správně umístit ledničku?

Postup

  1. Než lednici zapojíte, nechte ji po převozu stát po dobu nejméně 4 hodin, aby se usadila chladicí kapalina.
  2. Umístěte ji na rovný povrch, aby nedocházelo k otřesům.
  3. Lednici neumisťujte do prostředí s teplotou pod -5 °C.
  4. Umístěte lednici nejméně 30 cm od zdrojů tepla a nejméně 5 cm od elektrických trub.
  5. Nevystavujte lednici přímému slunečnímu záření nebo vlhkému prostředí.
  6. Pokud je lednice umístěna ve výklenku ve zdi, umístěte ji nejméně 5 cm od stropu a bočních stěn kvůli cirkulaci vzduchu.

Video – Jak správně umístit ledničku?

 

1200x400_CZ