Oblíbené 0 Porovnání 0

Co znamená chyba E02 u myčky a jak ji odstranit?

Je-li napájení odpojeno nebo je-li kohoutek vypnutý, spotřebič nemůže nabírat vodu a rozsvítí se ikona E02. Dokud problém přetrvává, program mytí je pozastavený a spotřebič pravidelně kontroluje přívod vody; když se přívod vody obnoví, ikona E02 o chvilce zmizí a program se znovu spustí.

Důvod vyskytu chyby E02

  • Odpojená voda – myčka nemá přívod vody pro spuštění mycího programu.

Pravidelnost výskytu chyby E02

  • V závislosti na přívodu vody.

Jaké jsou možné příčiny chyby E02

  • Uzavřený přívodní kohoutek vody;
  • Omezení dodávky vody (havarie na vodovodu);
  • Nevhodné připojení přívodové hadice.

Jak odstranit chybu E02 u myček Beko

  1. Odstranit příčinu chyby podle seznamu možných příčin. Po odstranění příčiny se chyba odstraní.

1200x400_CZ